SJUK

   2019-03-10 - 02:34:58
Ligger på akuten och kan inte andas så bra! Fruktansvärd smärta i lungor och kropp. Fick tryckfall direkt när jag kom in. Väntar på provsvar, men misstänker starkt lunginflammation.
RSS 2.0